فست فود جوکر
فست فود جوکرفانتا شیشه ای
5 /5

فانتا شیشه ای

20 هزار
تومان
اسپرایت شیشه ای
5 /5

اسپرایت شیشه ای

20 هزار
تومان
کوکاکولا شیشه ای
5 /5

کوکاکولا شیشه ای

20 هزار
تومان
کوکاکولا قوطی
5 /5

کوکاکولا قوطی

30 هزار
تومان
فانتا قوطی
5 /5

فانتا قوطی

30 هزار
تومان
اسپرایت قوطی
5 /5

اسپرایت قوطی

30 هزار
تومان

اسپرسو سینگل
5 /5

اسپرسو سینگل

50 هزار
تومان
اسپرسو دبل
5 /5

اسپرسو دبل

70 هزار
تومان
هات چاکلت
5 /5

هات چاکلت

75 هزار
تومان
چای لته کاراملی ویژه
5 /5

چای لته کاراملی ویژه

80 هزار
تومان
موکا
5 /5

موکا

78 هزار
تومان

سس تارتار
5 /5

سس تارتار

سس تار تار دست ساز

23 هزار
تومان
سس سزار یاماموری
5 /5

سس سزار یاماموری

50 هزار
تومان
سس کنجد بو داده یاماموری
5 /5

سس کنجد بو داده یاماموری

50 هزار
تومان
سس سیر و فلفل یاماموری
5 /5

سس سیر و فلفل یاماموری

50 هزار
تومان
سس چولولا مکزیکی در طعم های مختلف
5 /5
سس فلفل و انبه هاینز
5 /5

سس فلفل و انبه هاینز

50 هزار
تومان
سس سیر و گوجه هاینز
5 /5

سس سیر و گوجه هاینز

50 هزار
تومان
سس مکزیکی تند هاینز
5 /5

سس مکزیکی تند هاینز

50 هزار
تومان